BỘ CHĂN GA GẤM HOÀNG GIA CAO CẤP BAO GỐM:

  •   01 Ga phủ chần bông 3 lớp cao cấp
  •   01 Vỏ chăn Gấm 220 x 240
  •   01 Ruột chăn bông 220 x 240
  •   01 Tấm ga trải phủ dùng cho mùa Hè
  •   02 Vỏ gối nằm 55 x 80 có chần bông cao cấp
  •   02 vỏ gối nằm 50 x 70 dùng mùa hè
  •   02 Vỏ gối tựa 60 x 60
  •   01  gối trang trí nhỏ