Chính sách bảo hành

  • Đệm Lò xo Hanja bảo hành 10 năm
  • Đệm cao su bảo hành 10 năm
  • Đệm bông ép Hàn Quốc bảo hành 5 năm