BỘ CHĂN TENCEL BAO GỐM:

 

  •   01 GA PHỦ 160 X 200
  •   01 VỎ CHĂN 200 X 220
  •   02 VỎ GỐI 50X70